Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Μια καρδιά για σένανε
Ερμηνευτής:Αντώνης Ρέμος
Δημιουργός:Φίλιππος Νικολάου
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=1oajOmGm9hU
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
ktmtakis
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−8−11−|−−−−−11−10−−8−−−−−8−−8

A−−−−−−−−−8−−−−−8−−8−−−−−−−−−−|−−11−−−−−−−−−−11−−−−−−
F−−−8−10−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−11−11−11−−9−−9−−8−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−6−−6−−6−−−−−6−−8−|−
F−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−8−11−|−−−−−11−10−−8−−−−−8−−8
A−−−−−−−−−8−−−−−8−−8−−−−−−−−−−|−−11−−−−−−−−−−11−−−−−−
F−−−8−10−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−11−11−11−−9−−9−−8−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−6−−6−−6−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−7−−6−−4
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−{−−−−−−−−−−|−−13−13−11−10−11−10−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−13−13−13−11−−− −}
A−−−{−13−13−11−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−|−−13−13−13−13−11−|−−−−−−−−−−−−−−13x2 −}
F−−−{−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −}
C−−−{−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −}


D−−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−9−−8−−6−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: