Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Unlock Fretboard position
Song:Τα λαδάδικα
Singer:Μητροπάνος Δημήτρης
Composer:Τόκας Μάριος
Type:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=XGgFI3xOI3k
User:chriskavala
Other versions:
kostasgate07
(1)
A.Rafael2017
(0)
Tab:
Κουπλέ:

D−−−0−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
A−−−−−−−−−3−−3−−1−−1−−0−−0−−−−|−−−−−−0−−1−−3−−−−−3−|−−−3−−3−−1−−1−−0−−0−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−0−−1−−3−−1−−0−−−−} x4
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−0−−0−|−−−0−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−2−}
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


Ρεφρέν:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
A−−−−−−1−−0−−0−−−−|−−−−−−−−−1−−3−−3−−3−−3−−3−|−−−1−−0−−−−−−−−−−−−−−0−−1−−0−−3−−0−−1 ξ −−3−−1−−0−
F−−−2−−−−−−−−−−−2−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−2−−0−−0−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−1−−0−−0−−−−|−−−−−−−−−1−−3−−3−−3−−3−−3−|−−−1−−0−−−−−−−−−−−−−−0−−1−−0−−0−−2−−2−
F−−−−−−−−−−−−2−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−2−−0−−0−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Add comment: