Βαθμολογήθηκε 4.5 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αλήτη
Ερμηνευτής:Βίκυ Μοσχολιού
Δημιουργός:Γιώργος Ζαμπέτας
Δρόμος:Ματζόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=AQE3W_S3Bx0
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
ktmtakis
(1)
Ταμπλατούρα:
D−−12−|−−10−12−13−10−|−−−−−10−−−−−−−−−−|−−|−−12−13−15−17−17−|−−17−15−13−15−15−|−−15−13−12−13−13−|−−13−12−10−12−12|−12-13

A−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−13−−−−13−11−10−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−

D−−14−15−15−|−−15−13−12−13−13−|−−13−12−10−12−|−−12−10−−−−10−10−|−−|−−12−10−−−−10−10−12−13−15−17−|−−10−−−−−−−−−−−−|−−−8-|1-|
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−13−−−−−−−|−−|−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−13−11−10−10−|−−10-|1-|
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10-|2-|
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10-|3-|


Πρόσθεσε σχόλιο: