Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αργοσβηνεις μονη (κουπλε-ρεφρεν)
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:Τσιτσανης
Youtube:-
Χρήστης:georgios_m.
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Κουπλε


D−−−2−−4−−5−−7−−5−−4−−2−|−−−9−11−12−11−−9−−3−|−−−3−−3−−9−11−−9−−2−|−−−2−−2−−7−−9−−7−−3−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−7−−7−−7−−7−−9−11−12−|−−−9−12−10−12−10−−9−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−2ν−4ν−5ν−|−−5ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−1−−2−−2−−3−−3−−4−−4−−5−−5−|−−−−−−−−−−−|−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−

Ρεφρεν

D−−−5−−4−−5−−4−−2−−4−|−−−4−−4−−4−−5−−4−−2−|−−−2−−4−−5−−7−−7−|−−−2−−7−−7−−4−−5−−5−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−4−−4−−4−−4−−4−−4−−5−−4−−2−|−−−2−−1−−2−−3−−2−−0−−−−−0−−−−|−−−−−−2−−2−−2−−2−−4−−5−−7−|−−−4−−7−−5−−4−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−3−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο:
2018-09-26 08:42:03
georgios_m.: Thank you for your time.It's up to everyone's ear.
2018-09-25 19:03:34
yulyos: I worked a little on your first line: 2-4-5-7-5-4-2-----9-11-12-11-9-4-2-----4-4-9-11-9-4-2-----2-2-7-9-7-4-2-----9-12-10-12-10-9-7-5-4-2