Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το σημάδι
Ερμηνευτής:Γιάννης Πάριος
Δημιουργός:Μάριος Τόκας
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=mi_zlXvnrbU
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−14−14−14−14−12−12−10−12−10−10−−9−10−−9−−9−−7−−9−−7−−7−−−−−9−−7−−7−−−−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−−−−−−−−10−−−−10−|−−12−14−−8−10
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

D−−−−−−7−−−−−9−−9−−7−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−14−−−−−−−−−−|−−14−14−14−14−12−10−12−10−10−−9−10−−9−−9
A−−10−−−−10−−−−−−−−−−10−−−−10−12−12−10−−8−10−12−10−−8−10−|−−−−−−7−−8−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−7−−9−−9−−7−−−−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−−9−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−14−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−10−−−−10−|−−12−−7−−8−10−|−−10−12−10−−−−−−−−−−10−12−12−10−−8−10−12−10−−8−−7−|−−−−−−7−−8−10
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

D−−−5−−7−−9−10−10−10−10−10−10−10−12−10−10−−7−|−−12−−−−−−−−−−|−−−7−−9−10−12−−9−10−−7−−9−−9−10−−7−−5−|−−−7−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−12−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−8−10
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

D−−−5−−7−−9−10−10−10−10−10−10−12−10−10−−7−|−−12−−−−−−−−−−|−−−7−−9−10−12−−9−10−−−−−−−−9−−7−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−12−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−10−−−−−−−−8−−7−−7
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: