Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τ΄ αστέρι του βοριά
Ερμηνευτής:Μάνος Χατζιδάκις
Δημιουργός:Νίκος Γκάτσος
Δρόμος:Ουσάκ
Είδος:Χασάπικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=tBoDuEhkRk8
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−0−−5−−7−−8−−7−−5−|−−−3−−3−−1−−3−−5−−7−−5

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−0−−5−−7−−8−−8−−8−−8−−8−|−−−7−−8−10−−8−−7−−5−−8−−8−−8−−8−−8−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

D−−−7−−8−10−−8−−7−−5−7v−|−−−3−−8−−7−5v
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−5−−7−−8−−8−−8−−8−−8−|−−−7−−8−10−−8−−7−−5−−8−−8−−8−−8−−8−|−−−7−−8−10−−8−−7−−5−7v−|−−−7−−8−10−−8−−7−5v
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−0−−1−−3−5v−3v−1v−0v−|−−0v−1v−3v−5v−|−−−3−−5−−7−−5−−3−−1−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: