Βαθμολογήθηκε 2.3 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Έλα να με τελειώσεις
Ερμηνευτής:Αντώνης Ρέμος
Δημιουργός:Γιώργος Θεοφάνους
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=H57p5k-8N0I
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−7−−8−|−−−8−10−|−−10−11−|−−11−13

A−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−


D−−13−11−|−−11−10−|−−10−−8−−8
A−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−10−−9−−9−−7−|−−10−−9−−9−−7−|−−12−10−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−7−−7−−5−|−−−9−−7−−7−−5−|−−10−−9−−7−−5
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−7−−7−−5−|−−−8−−7−−7−−5−|−−−8−−7−−5−−4−7ν
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−−9−−9−−7−|−−10−−9−−9−−7−−7−12−10−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−7−−7−−5−|−−−9−−7−−7−−5−|−−−9−−7−−5−−−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−7
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−7−−7−−5−|−−−9−−7−−7−−5−|−−−9−−7−−5−−−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−7
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−|−−−5−−7−|−−−8
A−−−−−|−−−−−−−−|−−−8
F−−−−−|−−−−−−−−|−−−8
C−−−−−|−−−−−−−−|−−10
Πρόσθεσε σχόλιο: