Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Χτες το βράδυ στο σκοτάδι
Ερμηνευτής:Βαμβακάρης Μάρκος
Δημιουργός:Βαμβακάρης Μάρκος
Δρόμος:Νιαβέντ
Είδος:Ρεμπέτικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=2WkqHwsPt4Q
Χρήστης:pedaxordo
Άλλες εκδόσεις:
spyros55
(1)
Ταμπλατούρα:
D−−−7−12−10−−8−|−−−7−12−10−−8−|−−−7−−5−−3−−5−|−−−7−−7−−7−−7−}    

A−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−} x2
D−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−}


D−−−3−−8−−7−−5−|−−−3−−8−−7−−5−|−−−3−−2−−0−−−−|−−−0−−2−−3−−6−−7
A−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−4−|−−−0−−−−−−−−−−−−
D−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−8−−7−−5−|−−−3−−8−−7−−5−|−−−3−−2−−0−−−−|−−−0−−−−−0−−−−−0
A−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−4−|−−−0−−0−−−−−0−−−
D−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: