Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Γιαννούσαινα
Ερμηνευτής:Ρόζα Εσκενάζυ
Δημιουργός:Γαβαλάς Σωτήρης
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=LuwamV8z3no
Χρήστης:Jiovannos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Γιαννούσαινα

Απτάλικο Ζεμπέκικο Διατονικό Μινόρε από E (Μί)

Εισαγωγή
D−−11−12−(14−16−12)(14−16−12)−14−−14−14−14−−12−−11−−12−(14−16−12−16−14)−14−14−14
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12−11−12−(14−16−12)(14−16−12)−14−−14−14−14−−12−−11−−12−(14−16−12−16−14)−14−14−14
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Για ννού σαι νά Γιαννού σαινα
D−−−5−5−−4−−−−−4−−−−−−−−7−−7−−7−−5−(4−5−4)−−−4−−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−7−−−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−5−−7−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Που σουν και δε φαινόσουνα
D−−−5−5−−4−−−−−4−−−−−−−−7−−7−−7−−5−(4−5−4)−−−4−−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−7−−−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−5−−7−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−7−−(4−5−−−−4−−−−−−−−7−−7−−5−−4−5−4−−−4−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−7)−−−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−5−7−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−9−−7−−9−−5−−7−−(4−5−−−−4−−−−−−−−7−−7−−5−−4−5−4−−−4−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7)−−−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−5−7−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ειμουν στη ζού λα ρε παιδιά
D−−−9−−10−−11−−12−−10−9−7−−5−7−5−4−−−4−−5−−−0−−5−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κι ά να βα μά γκες τη φωτιά
D−−−9−−10−−11−−12−14−12−10−9−−7−−−5−7−5−4−−−−−−4−−5−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−5−7−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Γέμισμα
D−−−9−10−9−−10−12−10−−11−12−11−−12−14−12−10−9−−7−−5−7−5−4−−−−−−−4−5−−0−−5−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−5−7−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−9−10−9−−10−12−10−−11−12−11−−12−14−12−10−9−−7−−5−7−5−4−−−−−−−4−5−−0−−5−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−5−7−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Αχ Ει μουν στη ζού λα ρε παιδιά
D−−−5−5−−4−−−−−4−−−−−−−−7−−7−−7−−5−(4−5−4)−−−4−−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−7−−−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−5−−7−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κια να βα μα γκες τη φωτιά
D−−−5−5−−4−−−−−4−−−−−−−−7−−7−−7−−5−−(4−5−4)−−−4−−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−7−−−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−5−−7−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Εισαγωγή Νο2 (μια οκτάβα χαμηλότερα)
D−−−−−−0−−2−4−0−−2−4−0−−2−−2−2−2−−0−−−−−0−−2−4−0−4−2−−2−2−2
A−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Γιαννούσαινα, Γιαννούσαινα, που 'σουν και δε φαινόσουνα.
Ήμουν στη ζούλα, ρε παιδιά και άναβα μάγκες τη φωτιά.
Αχ, ήμουν στη ζούλα, ρε παιδιά και άναβα μάγκες τη φωτιά.

Βάλε και ψήσε μας καφέ και γιόμισε τον αργελέ
και φέρε να φουμάρομε το κέφι μας να κάνομε.
Αχ, και φέρε να φουμάρομε το κέφι μας να κάνομε.

Βάλε χασίς απ’ το καλό να μας ζαλίσεις το μυαλό
και δώσε μας το μπαγλαμά ν’ ακούσεις τη διπλή πενιά.
Αχ, και δώσε μας το μπαγλαμά ν’ ακούσεις τη διπλή πενιά.


Πρόσθεσε σχόλιο: