Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Απ΄τη συνοικία
Ερμηνευτής:Νταλάρας Γιώργος
Δημιουργός:Λοϊζος Μάνος
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=1u-BWFx3__U
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Διατονικός Ρε (D)


Εισαγωγή
D−−12 −−−−15 −−−−12−−−−15−−−−12−−−−14−12−10 −−−−14 −−−−10−−−−14−−−−10−−−−12−10
A−−−− _ −12−−− _ −12−−−−12−−−−12−−−−12−−−−−−−−− _ −10−−− _ −10−−−−10−−−−10−−−−10−−−−−−
F−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−−−12−17 −−−−12−17−−−−12−15 −−−−12−15−−−−11−14 −−−−11−14−−−−12−15
A−−13−−−−−− _ −13−−−−−−−13−−−−−− _ −13−−−−−−−12−−−−−− _ −12−−−−−−−12−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−−12−15−−−−12−17 −−−−12−17−−−−12−15− −−−−12−15−−−−11−14 −−−−11−14−12ν
A−−13−−−−−−−13−−−−−− _ −13−−−−−−−13−−−−−− _ −13−−−−−−−12−−−−−− _ −12−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−


Άπ τη συ-νοι-κί-α τα λε ω-φο-ρί-α γέ-μι-σαν φα-νέ-λες κι α-να-με-να μάτια
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−7−−7 −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−7
A−−−8−−8−−7−−8−10−10 _ −10−10−−8−10−−−−−− _ −−8−−8−−7−−8−10−10 _ −10−10−−8−10−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

D−−−7−−8−−7 −−7−−8−−7 −−7−−8−−7 −−3−−5−−7
A−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−− ξ −−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−

Σμά-ρι οι-κο-δό-μοι μπρος τη δη-μαρ-χί-α στις γω-νιες η νύχτα γίνεταί κομ-ματιαα
D−−8−−8−−8−10−−12−12 −−5−−5−−7−−8−10−10 −−3−−3−−5−−7−−8−−8 −10−−8−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

κόκκινη πόλη μες τ'αγιάζι Βά-λε τα ρούχα τα παλιά
D−10ν19ν−−−−−−−−− 12ν12ν 10ν12ν10ν−8ν −−5−−7−−8−−10ν−12−10−−8−10−−8−−7
A−12ν16ν−16−17−19 j −−−−−− _ −−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Άρχισε να γλυκοχαράζει Στα λασπωμένα τα γιαπιά
D−−−3−−5−−7−−8−− −−7ν−−8ν−−7ν−−5ν−−− −−2−−3−−5−−7−− −−5ν−−3ν−−2ν−−0ν−−
A−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−Πρόσθεσε σχόλιο: