Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Γαλανομάτα
Ερμηνευτής:Ρούκουνας Κώστας
Δημιουργός:Ασίκης Γρηγόρης
Δρόμος:Αρμονικός Μινόρε
Είδος:Χασαποσέρβικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=rM7UcC4XofQ
Χρήστης:mitsenkov
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Ασίκης με Ρούκουνα στη φωνή (και τι φωνή!), επίσης ωραία εκτέλεση από Ρεμπετιέν που μου σύστησαν το κομμάτι!


Εισαγωγή
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−13−13−−12−13−14−13−18−|−−13−13−14−14−16−16−18−18−−16−|−−13−16−14−|−11−14−13
A−−10s11−−−−11−|−−14−−−−14−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−
D−−−−−−−−13−−−−|−−−−−16−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−


D−−−9−11−−8−−9−11−13−14−16−15−16−|−13−13−14−14−16−16−18−18−−16−|−13−16−14−|−11−14−13−14−11−13−−9−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−11−−8−−9−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−11−−−−11
D−−−−−−−−−−−−−13−−−


Αχ, ξανθιά γα λα νο μάτα με τα μά γου λα τ’ αφράτα (γέμισμα)

D−−−−−−−−13−13−11−−9−11−13−13−|−8−−9−11−13−11−11−−9−8−9−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−11−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−13−14−16−18−|−16−16−14−13−14−−14
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

τι μου έκα νες μικρό μου και σε βλέπω στ’ όνειρο μου (γέμισμα)
D−−−−−−−−13−13−11−−9−11−13−13−|−8−−9−11−13−11−9−8−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−11−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−|−−13−14−16−18−−|−16−16−14−13−14−−14
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−Ρεφραίν
Είσαι μια δια βο λε μέ νη μου χεις την καρδιά κ α μ μ έ ν η
D−−13−14−16−|−13−14−−−−|−13−−−13−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−13−16−14−|−13−12−13−14−16
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−16−|−−−−−−−−−16−14−14−|−−−−−−14−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−16−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−

μου χεις την καρδιά καμμένη είσαι μια δια βο λε μένη (γέμισμα)
D−−16−13−14−−−−|−13−−13−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−16−|−−−−−−−−16−14−14−|−13−14−16−−−−16−16−14−13−11|−13−−14−−−−−16−14−13−11−−−−11
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−


D−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−13−14−−−−16−14−13−11−−−−11
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: