Βαθμολογήθηκε 4.5 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Κορη παραχαϊδεμενη
Ερμηνευτής:Γκολές Μπαμπης
Δημιουργός:Δημητρης Ρουμελιωτης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=4Ht46N7cK60
Χρήστης:NatD98
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή

D−−−7−−5−−5−−3−−−−−3−−5−|−−−3−−7−−5−−5−−3−−−−−3−−5−|−−−3−−7−−5−−5−−7−−8−10-12ν−12−10−−8−−7−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−5−−5−−3−−−−−3−−5−|−−−3−−7−−5−−5−−3−−−−−3−−5−|−−−3−−7−−5−−7−−5−−3−−5−−2−−3−−0−−−−−0−−−−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Μια χα- νουμισσα μικρή
D−−7ν-12ν−11−−7−−8−11−12−−−−12−−−−12
A−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−12−−−
D−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κο- ρη παραχαϊδεμενη
D−−7ν-10ν−−7−−5−−3−−2−−0−−−−−0−−−−−0−|−−7ν-10ν−−8−−8−−7−−5−−3−−2−−0−−−−−0−−−−−0
A−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−−−|−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−−
D−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Στα παλατια τα ψηλα
D−−−−−−0−−2−|−−−3−−3−−3−−5−−7−−8−−5−−8−−7
A−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ηταν αιχμαλωτισμένη
D−−−−−−0−−2−|−−−3−−3−−3−−5−−7−−5−−3−−2−−0−−−−−0−−−−−0
A−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−−
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Στα παλατια τα ψηλα
D−−−−−−0−−2−|−−−3−−3−−3−−5−−7−−8−−5−−8−−7
A−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ηταν αιχμαλωτισμένη
D−−−−−−0−−2−|−−8ν−7ν−−7−−5−−3−−2−−0−−−−−0−−−−−0
A−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−−
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: