Βαθμολογήθηκε 5.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Άρωμα
Ερμηνευτής:Παραδοσιακό Λέρου
Δημιουργός:
Είδος:Νησιώτικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Px1aQqIxYQA
Χρήστης:Parizianos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
  α-χι   Ό λου του κό  σμου      τα -    τα καλά να

D−−−−−−−−j−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−j−−−−−j−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−5−−−−−5−−7−−5−−7−−5−−4−−5−−7−−5−−4−−2−−−−−0−−−−−7−−5−−7−−5
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

να τα 'χα δεν τα θέλω---ω-ω-ω δεν--εν δεν τα θέλω
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−j−−−−−j−−−−−−−−−−−−−
A−−−5−−4−−5−−7−−9−−7−−5−−4−−5−−7−−5−−4−−2−−−−−0−−−−−7−−5−−7−−5
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−j−−−−−j−−−−−−−−−−−−−
A−−−5−−4−−5−−7−−9−−7−−5−−4−−5−−7−−5−−4−−2−−−−−0−−−−−7−−5−−7−−5
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Και συνεχίζουμε το ίδιο άλλες 4 φορές.


Πρόσθεσε σχόλιο: