Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το πλουσιοπαιδο
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:Μ.ΧΙΩΤΗΣ
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
faltseta
(0)
elotag
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−14−10−−−−−−−−−−10−14−−9−10−11−12−−9−−−−−−−−−

A−−−−−−−−12−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−−10
D−−−−−−−−−−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−


D−−−9−12−−7−−9−−9−10−−7−−−−10−−9−10−−7−−9−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−9−10−12−10−−9
A−−−8−−−−−7−−8−−7−−6−−7−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−14−12−10−12−13−|−−|−−14−10−−−−−−−−−−10−14−−9−10−11−12−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−12−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−9−10−11−12−−7−−9−−9−10−−7−−−
A−−10−−−−10−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8
D−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−−9−10−−7−−9−−6−−7−−−−−6−−−−−−−−−−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−7−−7−−8−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−10−12−10−−9−−7−−6−−7−−9−−6−−7−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−7−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−|−


D−−14−14−10−−−−−−−−−−10−|−−14−15−14−12−14−14−10
A−−−−−−−−−−−12−−−−12−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−14−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−14−12−10−12−13−14−14−14−10−−−−−−−−−−−−−−9−10−12−13
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−12−12−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−14−−9−12−10−−9−10−11−12−12−12−12−12−−9−−−−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−14−12−11−12−12−−9−12−10−−9−10−11−12−12−12−−9−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−7−−6−−−−−−−−6−−7−−7−−9−−7−−9−−7−|−−−6−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−7−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−8
Πρόσθεσε σχόλιο: