Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Απόψε κάποιος θα χαθεί
Ερμηνευτής:Γιάννης Πουλόπουλος
Δημιουργός:Πλέσσας Μίμης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=JaDjchXPaJo
Χρήστης:stelios_voulgaris01
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή


D−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−14−12−10−−9−−−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−14−12−10−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−12−10−−9−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−10−10−10−10−10−10−−−−−−−−−−−−−12−10−−9
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−10−12−10−−9
A−−−7−−7−−7−−9−10−12−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−14−12−10−−9−−−−|−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−14−12−10−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−12−10−−9−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−|−−10−10−10−10−10−10−−−−−−−−−−−−−12−10−−9
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−|−−−7−−7−−7−−7−−7−−9−−5−−9−−7−|−
F−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

Στίχοι:
D−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−7−−9−|−−10−−7−12−10−|−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−14−12−10−−9−−−
A−−−7−−−−|−−−7−−9−|−−10−12−|−−10−−9−|−−−7−−7−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12
F−−−−−−6−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−9−−9−−9−−9−−−−|−−−7−−9−|−−10−12−|−−10−−9−|−−−7−−7−|−−12−12−|−−10−−9−−7−−9−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−9−|−−10−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−|−−12−12−|−−10−−9−−7−−9−|−−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−7−−−−−−−−6−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−9−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−


D−−9ν10ν12ν−|−−14−14−12−|−−14−16−14−12−10−|−−12−12−10−|−−12−14−12−10−−9−|−−10−10−−9−|−−10−−9−−7−10−−9−|−
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−9−−9−−9−10−10−10−12−12−12−|−−14−14−14−14−14−14−14−14−14−14−14−12−|−−14−14−14−16−14−12−10−10−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−12−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−10−|−−12−12−12−14−12−10−−9−−9−−9−−9−−9−−9−|−−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−|−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−7−−7−−7−|−−5ν−−5
A−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−x2
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−

Φινάλε:

D−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−14−12−10−−9−−−−|−−−9−−9−−9−−9−−9−−9−10−12−10−−9−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−10−−9−|−−−7−−9−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−

Πρόσθεσε σχόλιο:
2022-12-02 05:44:27
yulyos: https://www.youtube.com/watch?v=JaDjchXPaJo