Βαθμολογήθηκε 5.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Νόστιμο τρελό μικρό μου
Ερμηνευτής:Βαμβακάρης Μάρκος
Δημιουργός:Βαμβακάρης Μάρκος
Είδος:Ρεμπέτικο
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
salokin
(1)
Ταμπλατούρα:
   ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΡΥΘΜΟ 2/4     ΚΑΙ ΤΕΜΠΟ d=71D−−−3−−3−−3−−3−−7−−7−−7−−7−|−−−8−−7−−6−−8−−7−−7−−7−|−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−−−2−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−0−−4−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−5−−5−−5−−8−−8−|−−−8−12−11−−8−−7−−7−−7−|−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−−−2−−−−−0−−−−−0−−2−|−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−−0−−−−−−−|−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−


D−−−3−−3−−3−−3−−7−−7−−7−−7−|−−−8−−7−−6−−8−−7−−7−−7−|−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−−−2−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−0−−4−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−5−−5−−5−−8−−8−|−−−8−12−11−−8−−7−−7−−7−|−−−2−−−−−0−−−−−0−−2−|−−−3−−3−−3−−3−|−−−3−−3−−3−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−−0−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−3−−2−−2−−2−|−−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−3−|−−−5−−7−−8−−7−|−−−6−−7−−3−−3−−7−|−−−8−−7−−6−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−−7−−8−−7−|−−12−10−−8−−7−|−−−8−−7−−5−−5−−7−|−−−8−−7−−6−−3−|−−−6−−7−−8−−7−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−−3−−7−−7−|−−−3−−2−−0−−0−−2−−3−|−−−5−−7−−5−−5−−3−|−−−8−−8−−8−−2−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−7−−5−−5−−3−−3−−2−|−−−2−−3−−0−−0−−2−−3−|−−−5−−7−−5−−5−−3−|−−−8−−8−−8−−8−−8−−3−−2−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−7−−5−−5−−3−−3−−2−|−−−2−−3−−0−−0−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−3−−3−−3−−3−−7−−7−−7−−7−|−−−8−−7−−6−−8−−7−−7−−7−|−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−−−2−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−0−−4−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−5−−5−−5−−8−−8−|−−−8−12−11−−8−−7−−7−−7−|−−−2−−−−−0−−−−−0−−2−|−−−3−−3−−3−−3−|−−−3−−3−−3−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−−0−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−3−−2−−2−−2−|−−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−3−|−−−5−−7−−8−−7−|−−−6−−7−−3−−3−−7−|−−−8−−7−−6−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−−7−−8−−7−|−−12−10−−8−−7−|−−−8−−7−−5−−5−−7−|−−−8−−7−−6−−3−|−−−6−−7−−8−−7−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−−3−−7−−7−|−−−3−−2−−0−−0−−2−−3−|−−−5−−7−−5−−5−−3−|−−−8−−8−−8−−2−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−7−−5−−5−−3−−3−−2−|−−−2−−3−−0−−0−−2−−3−|−−−5−−7−−5−−5−−3−|−−−8−−8−−8−−8−−8−−3−−2−−3−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−7−−5−−5−−3−−3−−2−|−−−2−−3−−0−−0−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−3−−0−−0−−2−|−−−3−−3−−3−−3−−7−−7−−7−−7−|−−−8−−7−−6−−8−−7−−7−−7−−7−|−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−−−−−−−−−|−−−2−−5−−5−−5−−8−−8−|−−−8−12−11−−8−−7−−7−−7−−7−|−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−
A−−−−−−4−−0−−4−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D--0-----0--0--2--|--3--3--3--3--7--7--7--7--|--8--7--6--8--7--7--7--7--|--3--2--5--3--3--2--2--0--|
A-----0-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
D-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|

D--2-----------|--2--5--5--5--8--8--|--8-12-11--8--7--7--7--7--|
A-----4--0--4--|-----------------------------------------------|
D--------------------------------------------------------------|

D−−−3−−2−−5−−3−−3−−2−−2−−0−|−−−0−−−−−0−|−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−|−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−|−

ΚΑΛΕΣ ΠΕΝΙΕΣ !!!!
Πρόσθεσε σχόλιο: