Βαθμολογήθηκε 3.5 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αχ ο μπαγλαμάς
Ερμηνευτής:Νταλάρας Γιώργος
Δημιουργός:Καλδάρας Απόστολος
Είδος:Ρεμπέτικο
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
      ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 9/8 ΚΑΙ ΤΕΜΠΟ δ=65

ΟΠΟΥ -\- ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΟΠΟΥ -/- ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
D−−11−12−15−−9−11−12−−7−−9−11−−4−−6−−7−11−−9−−9−−7−−6−−4−−6−−6−−6−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−11−12−15−−9−11−12−−7−−9−11−−4−−6−−7−11−−9−−6−−0−−6−−0−−−−−−−−0−−−−−−−−0−−−−−0−−6−−0−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−−−−4−−4−−−−−4−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−9−11−11−11−11−−6−11−−9−−9−−7−−6−−4−−4−−4−−4−−4−−4−−4−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−3−−4−−6−−7−−7−−9−−8−−9−−7−−7−−6−−−−−3−−4−−6−11−12−|−\-|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−|−\-|
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−\-|


D−−11−−9−−9−11−12−11−12−−9−−9−−8−−9−11−12−11−−9−−7−−6−−4−11−11−−9−11−11−12−11−−9−11
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−4−−6−−7−−6−−7−−9−−7−−6−−4−−3−−0−−4−−3−−4−−6−−4−−3−−0−−0−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−0−−−−−0−−6−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−4−−−−−4−−4−−−−−4−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−0−−−−11−|−/−|−−12−−7−−6−−7−−9−−7−−6−−4−−3−−0−−4−−3−−4−−6−−4−−3−−0−−0−−−−−−−15−15−16−15−12−11−10−|−
A−−−−−−4−−−−|−/−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−|−/−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−11−−7−−6−−4−−7−−6−−7−−9−−7−−6−−4−−3−−0−−4−−3−−4−−6−−4−−3−−0−−0−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−0−−−−−−−−0−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−4−−−−−4−−4−−−−−4−−4−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−|−−|−−|−
A−−−4−|−−|−−|−
D−−−−−|−−|−−|−

ΚΑΛΕΣ ΠΕΝΙΕΣ !!!!!
Πρόσθεσε σχόλιο: