Βαθμολογήθηκε 4.8 από 25 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αχάριστη
Ερμηνευτής:Τσιτσάνης Βασίλης
Δημιουργός:Τσιτσάνης Βασίλης
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−15−15−15−14−13−12−12−12−12−12−12−12−15−14−15−17−15−14−12−11−11−11−11−11−11−11−14−15−17−19−20−19−17−19−17−15

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−13−13−13−13−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−12−12−12−12−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−17−15−14−15−14−12−−−−12−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−7−−8−−7−--|−−−7−−6−−7−−8−10−−8−−7−|--7−-12−-12−12−12−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−|−−−5−−5−−7−−8−10−−−−−8−10−−−−−−−−−−--|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Δε ρώ τη σες τό σο και ρό για μένα πώς πέ ρα σα τρε λλή

D−−12−14−12−11−|−−13−13−13−13−12−10−−9−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−12−14−17−15−15−14−14−14−14−14−15−14−12−−−−--11-12--12
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−9−10−12−13−12−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−13-----12
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
στη ξε νι τιά σ΄αγά πησα δυσ τυχησα για σένα καισέρνομαι κακούργα μακρυάαΠρόσθεσε σχόλιο:
2017-10-09 16:58:01
argy10: https://youtu.be/jhzqY2x5mWY