Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Μια φωτοβολίδα
Singer:Περίδης Ορφέας
Composer:Περίδης Ορφέας
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=KIe2XZjAVtg
User:AZ54
Other versions:
Tab:
D−−−6−−7−−7−−7−−6−−−−−−−−−−−6−−7−−−−----−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------−6−−7−−7

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−9−−−−−−−−---9−-−−−7−-−9−-−9−-−9−-−7−-−7−-−7−-−9−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------
Μια φω το βο λίδα μέσ στη νύχτα σκάει κιη κα ρδία μου σπάει μεσ στο φώς σε είδα

D−−6−−7−−7−−7−−6−−−−−−−−−−----−6−−7−---−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------6−−7−−7−-----|−6-7−6−7−6−7−11−9−−6−7−6−7−6−7−11−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−9−−−−−−−------−9−-−7−−9−−9−−9−−7−−7−−7−−9−−−−−------------|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--------------−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------------
Γί ναν τα κο μμάτια μια καινούργια γη μέσ στην α λλα γή βλέπω μ΄ά λλα μάτια

D−−−9−11−11−11−−9−11−11−11−−9−−7−−7−−9−−7−−6−−7−−6−-−−−7−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−7−−9−11−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ό λα εί ναι ίδια αν δεν τ΄ά γα πά α α α ας ό λα μέ νουν ί δια ά μα δεν τα πά α ας

D−−−9−11−11−11−−9−11−11−11−−9−−7−−7−−9−−7−−6−−7−−6−|−7−−9−−9−−9−−9−−9−−7−−9−−9−−7−−9−−7−|−7−−9−−9−−9−−7−−9−−--6−−-
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−9
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---
Κιό λααυ τά που εί ναι γί νο νται ξα νά α α α α α μέ σα στη δι κιά σου τη μα τιά ααα μέσα στη δικία σου τη ματιά


Add comment:
2018-01-24 17:51:36
apostolos2112: σε ευχαριστω παρα πολυ που το ανεβασες AZ54