ΣυγχορδίεςΝότες στην ταστιέρα
Ρε
Λα
Ρε
Ρε#
Λα#
Ρε#
Μι
Σι
Μι
Φα
Ντο
Φα
Φα#
Ντο#
Φα#
Σολ
Ρε
Σολ
Σολ#
Ρε#
Σολ#
Λα
Μι
Λα
Λα#
Φα
Λα#
Σι
Φα#
Σι
Ντο
Σολ
Ντο
Ντο#
Σολ#
Ντο#
Ρε
Λα
Ρε
Ρε#
Λα#
Ρε#
Μι
Σι
Μι
Φα
Ντο
Φα
Φα#
Ντο#
Φα#
Σολ
Ρε
Σολ
Σολ#
Ρε#
Σολ#
Λα
Μι
Λα
Updated: 20 July 2018