Βαθμολογήθηκε 4.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Πίνω και μεθώ
Ερμηνευτής:Κασιμάτης Ζαχαρίας
Δημιουργός:Περιστέρης Σπύρος
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=4nccM6xnRlE
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
salokin
(1)
eviawind
(1)
spyros55
(0)
JOHNNYM45
(1)
Ταμπλατούρα:
D−−12−10−−8−−7−−5−−3−−2−−0−|−−−−−−0−−2−−3−−3−−2−−3−−5−−7−−7−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−12−10−−8−−7−−5−−3−−2−−0−|−−−−−−0−−2−−3−−0−−2−−−−−0−−0−|−−−−−−0−−−−−0−−−−−0−−−−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−|−−−0−−−−−0−−−−−0−−−−−0−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−7−−7−|−−−7−−5−−7−|−−−7 −−8−−9−10−|−−10−−8−−8−−7−−7−−5−−5−−3−−5
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−− j −−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−− −−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−− −−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−5−−7−−8−−7−−5−−3−−5−|−−−5−−3−−2−−0−|−−−2−−0−−2−−−−−3−|−−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−3−−−−|−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−3−−5−−5−−3−−5−|−−−3−−5−−7−−8−−7−−5−−3−−5−|−−−5−−3−−2−−0−|−−−2−−0−−2−−−−−3−|−−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−3−−−−|−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−3−−5−−3−−5−|−−−3−−5−−7−−8−−7−−5−−3−−5−|−−−3−−3−|−−−2−−5−−3−−1−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: