Βαθμολογήθηκε 4.5 από 4 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αγάπη που 'γινες, δίκοπο μαχαίρι
Ερμηνευτής:Νίνου Μαρίκα
Δημιουργός:Μανος Χατζηδακις - Τσιτσάνης Βασίλης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ZW0DGL_FV48
Χρήστης:gf
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Χ2)

D−−10−10−12−10−−9−10−10−12−10−−9−10−10−12−10−−9−10−12−14−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−10−10−12−10−−9−10−10−12−10−−9−10−10−12−10−−9−10−−−−−7−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ΛΟΓΙΑ
αγαπη που'γινες δι κο πο μα χαιρι
D−−−−−−7−−9−10−−9−−7−|−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−−−−2
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−10−−−−10−−8−−7−−7−−7−−7−−7−|−−−7−−5−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−6−−4−−−−−−−−4−−4
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4

καποτε μου 'δινες μο νο τη χα ρα
D−−−−−−7−−9−10−−9−−7−|−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−6−−7
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−10−−−−10−−8−−7−|−−−5−−−−−−−−−−−5−−7−−8−−7−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

μα τωρα πνιγεις τη χαρα στο δακρυ
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−9−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−7−−8−−9−10−10−|−−−−−−−−−−−10−−8−−8−|−−10−−8−−7−−8−10−−8−−8−−8−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

δε βρισκω ακρη δε βρισκω γιατρεια
D−−−−−12−10−−9−−9−−9−−9−|−−−7−−6−−7−10−−9−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−7−−9−−7−10−−9−−7−−6−−7
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−5−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

μα τωρα πνιγεις τη χαρα στο δακρυ
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−9−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−7−−8−−9−10−10−|−−−−−−−−−−−10−−8−−8−|−−10−−8−−7−−8−10−−8−−8−−8−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

δε βρισκω ακρη δε βρισκω γιατρεια
D−−−−−12−10−−9−−9−−9−−9−|−−−7−−6−−7−10−−9−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−7−−9−−7−10−−9−−7
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−5−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: