Βαθμολογήθηκε 4.8 από 11 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Η παλιοπαρέα
Ερμηνευτής:Ζαμπέτας Γιώργος
Δημιουργός:Ζαμπέτας Γιώργος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=hYFoP6Ef7CQ
Χρήστης:gf
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

D−−−15−15−15−15−15−15−15−15−15−15−18−17−15−|−−13−13−13−13−13−13−13−13−13−13−17−15−13−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−11−11−11−11−11−11−11−11−11−11−15−13−11−|−−11−10−−9−10ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−15−15−15−15−15−15−15−15−15−15−18−17−15−|−−13−13−13−13−13−13−13−13−13−13−17−15−13−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−11−11−11−11−11−11−11−11−11−11−15−13−11−−-−|−−15−14−13−14−|−−11−10−−8−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−16−15−14−15−|−−13−11−10−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

ΛΟΓΙΑ
ενα ματσο φιλαρακια στο μικρο τον καφενε επερναγανε την ωρα με κουβεντα και καφε
D−−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10−11−10−−8−−−−−−−−−−−8−−|−−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−−−−−−−8−10−11−13−11−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−10−11−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

πανε περασαν τα χρονια στη ζωη του καθενος
D−−10−10−10−10−10−10−10−10−−|−−10−11−10−15−|−−10−11−10−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

κι α πο την πα λιοπαρεα ενας μας δεν πηγε μπρος
D−−−8−10−11−13−|−−−6−−8−10−11−|−−−5−−6−−8−10−|−−−5−−6−−5−−3−−2−−3
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ρουντα ρουντα..... ταμ τα τρραμ ρουντα ρουντα..... ταμ τα τρραμ
D−−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−11−10−−8−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−10−−8−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

χασαμε τ'αρεοπλανο το παπορι και το τραμ
D−−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−|−−−5−−6−−8−10−|−−11−13−11−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


ρουντα ρουντα..... ταμ τα τρραμ ρουντα ρουντα..... ταμ τα τρραμ
D−−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−11−10−−8−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−10−−8−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

χασαμε τ'αρεοπλαν το παπορι και το τραμ
D−−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−|−−−5−−6−−8−10−|−−−5−−6−−5−−3−−2−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: