Βαθμολογήθηκε 5.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Θέσεις χιτζάζ από φα
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Δρόμος:Χιτζάζ
Είδος:Θεωρία
Χρήστης:efthymios.ks
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−3−−4−−6−−−−|−−−−−−6−−4−−3−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−4−−5−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−5−−4−−−−−−−|−
C−−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−5−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−8−|−−−8−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−4−−5−−7−−8−−−−−−−|−−−−−−−−−8−−7−−5−−4−−−−−−−|−
C−−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−5−|−


D−−−−−−−−−7−−8−10−11−13−15−|−−15−13−11−10−−8−−7−−−−−−−|−
A−−−8−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−8−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−15−|−−15−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−12−13−15−16−−−−−−−|−−−−−−−−16−15−13−12−−−−−−−|−
F−−12−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−12−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
Πρόσθεσε σχόλιο: