Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες
Ερμηνευτής:Κουμιώτη Ρένα
Δημιουργός:Πλέσσας Μίμης
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=HyYoHIU1Fok
Χρήστης:ktmtakis
Άλλες εκδόσεις:
yiannis
(0)
ktmtakis
(1)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−5−−7−−8−10−|−−10−−8−−7−−5−−8−−7−−7−−7−−7−|−−−−−−7−−7−−7−−−−−5−−7−−8−10−−8−10−−8−−7−−5−−7−−8−−5−−7

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−|−−−8−−7−−5−−7−−8−−7−|−−−8−−7−−5−−7−−8−−7−|−−|−−−5−−7−−8−10−|−−10−−8−−7−−5−−8−−7−−7−−7−−7−−−7−−7−−7-
A−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--5−−−−−−−−−
F−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−−−
C−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−


D−−−−−−5−−7−−8−10−|−−−8−10−−8−−7−−5−−7−−8−−5−−7−|−−−7−−5−−3−−7−−8−−7−−5−−7−−5−|−−−5−−−−−−−−−−|−
A−−−5−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−5−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−7−|−


D−−−−−−−−−−−−5−−5−−5−−8−10−−8−−7−−8−−7−−7−|−−−7−−8−−7−−8−10−−8−−7−−5−−5−−7−−7−−7−−7−−7−|−−−8−−7−−5−−7
A−−−5−−5−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−7−−5−−3−−7−−5−−5−|−−−5−−3−−3−−1−−1−−0−−0−−−−−0−−1−−1−−3−−1−−0−−1−−0−|−−−0−|−−−0−|−−−0−−0−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−0−|−−−0−|−−−−−−−−−0
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−0−|−−−0−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−2−|−−−2−|−−−−−−−−−−
Ρε- Ρε-

D−−−0−−0−−0−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−--−8−−−−8−−−
A−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−5−−6−−8−−6−−5 j −−5−−6−−5−−6−−8−−6−−8−10−|−−--10−−−10---
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−---−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−---−−−−−


D−−−8−−7−−5−−7−−5 −−7−−5−−5−−3−−5−−5−−7−−5−−7−−8−−8−−7−−7−−5−−5 −−8−10−10−10−10−10−10−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−12−10−−9−10−12−10−|−−−−−−−−−9−10−12−−9−10−−−−10−10−10−|−−−−−10−12−13−−−−13−13−12−10−−8−10−12−12−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−−−−−−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−12−12−12−10−8ν−7ν−7ν−|−−12−10−−8−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−8−−8−−8−10−10−10−−7−−7−−7−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−6−|−−−6−−6−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−8−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−7−−7−|−−−7−−8−−7−−5−−7−−5−|−−−5−|−−|−−17−19−17−17−17−17−12−12−−8−−8−−−−−−−|−−|−−−5−−7−−8−10−|−
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−10−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
Σολ-

D−−10−−8−−7−−5−−8−−7−−7−−7−−7−−−−−7−−7−−7−−−−−5−−7−−8−10−|−−−8−10−−8−−7−−5−−7−−8−−5−−7−|−−−8−−7−−5−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

D--8-7-|-13-12-10-13-12-|-−5−−7−−8−10−|−−10−−8−−7−−5−−8−−7−−7−−7−-7−−−−7−−7−−7-|−−−5−−7−−8−10−-
A−-----|----------------|-−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--5−−−−−−−−−-|−5−−−−−−−−−−−−−
F−-----|----------------|-------------|----------------------------------------|---------------
C−-----|----------------|-------------|----------------------------------------|---------------


D-−8−10−−8−−7−−5−−7−−8−−5−−7−|−−−7−−5−−3−−7−−8−−7−−5−−7−−5−|−−−5−−−−−−−−−−-----5------------|-7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−5−−−−−−−−--5----5-------5-|-5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−−−−5--------5---5---|-5
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−7−−-----------7-----|-7
Σ Ο Λ μι νό ρε Σολ-9ης

Πρόσθεσε σχόλιο:
2013-11-18 07:47:55
ktmtakis: Παιδιά για μα μην μπερδευτείτε η παρτιτούρα είναι instrumental γι αυτό δεν έχει στίχους και είναι βασισμένη σ΄αυτό το βίντεο και μόνο.