Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες
Ερμηνευτής:Κουμιώτη Ρένα
Δημιουργός:Πλέσσας Μίμης
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=gjfmgPwKy2I
Χρήστης:yiannis
Άλλες εκδόσεις:
ktmtakis
(1)
A.Rafael2017
(0)
ktmtakis
(0)
Ταμπλατούρα:
   εισαγωγη

D−−−−−−7−−9−10−12−10−−9−−7−10−−9−|−−−9−−7−−7
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−−−−−7−−9−10−12−10−−9−−7−10−−9−|−−−9−−7−−9−|−−−9−−7−−9
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−−−−−7−−9−10−12−10−−9−−7−10−−9−|−−−9−−7−−9
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−−−−−7−−9−10−12−10−−9−−7−10−−9−|−−−9−−7−−5−|−−−9−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

τραγουδι
D−−−−−−7−10−9ν−|−−10−12−|−−12−10−−9−|−−−7−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9−−9
A−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−7−−5−−4−|−−−0−−5−−4−|−−−2−−2−−2−−2−−2−−2-−2−−2−−2−−2−−2
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−7−10−9ν−9ν−|−−−9−10−12−|−−12−10−−9−−7-14ν−−9−|−−12−12−14−15−|−−14−12−10-14ν−|−−14−12−10−9ν-8
A−−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

D---10--9--7--5--5|---10--9--7--7--7--7--7--7--7--7
A-----------------|---------------------------------
F-----------------|--------------------------------------
C-----------------|--------------------------------------


Πρόσθεσε σχόλιο: