Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το βαπόρι απ' την Περσία
Ερμηνευτής:Τσιτσάνης Βασίλης
Δημιουργός:Τσιτσάνης Βασίλης
Δρόμος:Ουσάκ
Είδος:Καμιλιέρικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=oSdtr5O6M24
Χρήστης:panthir3
Άλλες εκδόσεις:
masatsok
(3)
orest.xherija
(0)
madgrk
(0)
xrats
(2)
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


D−−12−10−10−10−12−10−10−10−12−10−−8−−7−−−−−8−−7−|−−12−10−10−10−12−10−10−10−12−10−−8−−7−−−−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−5−−7−−3−−5−−1−−0−−3−−3−−3−|−−−3−−3−−5−−7−−3−−5−−0−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ΛΟΓΙΑ

D−−−−−−−−−5−−5−−3−−5−−7−−7−−7−−7−−7−} −|−−−3−−3−−5−−7−−3−−5−−1−−0−−3−−3−|−−−3−−3−−5−−7−−3−−5−−1−−0
A−−−5−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2 −|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} −|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} −|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
D−−−3−−5−−7−−3−−5−−1−−0−−3−−3−−3−|−−−3−−5−−7−−3−−5−−1−−0−−3−−3−−3−|−−−3−−5−−7−−3−−5−−1−−0−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο:
2015-04-19 17:38:01
rojas: Το βαπόρι απ? την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία Τόννοι έντεκα γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο Τώρα κλαίν? όλα τ? αλάνια που θα μείνουνε χαρμάνια