Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το βαπόρι απ' την περσία
Ερμηνευτής:Μαργαρίτης Γιώργος
Δημιουργός:Τσιτσάνης Βασίλης
Δρόμος:Ουσάκ
Είδος:Καμιλιέρικο
Youtube:http://youtu.be/4jcQ8-BZazM
Χρήστης:madgrk
Άλλες εκδόσεις:
panthir3
(0)
masatsok
(3)
orest.xherija
(0)
xrats
(2)
Ταμπλατούρα:
Δρόμος Ουσάκ από Λα (Λα Σιb Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

D−−−{−−7−−5−−5−−5−−7−−5−−5−−5−−7−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
A−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−−8−−7−−7−} x2
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


D−−−−−−−−−0−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−0−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−3−−3−−−−−−−−3−−1−−0−−−−−1−−0−−1−−3−|−−−3−−3−−−−−−−−3−−1−−0−−−−−1−−0−−0−−0−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

ΣΤΙΧΟΣ
D−−−{−−−−−−−−0−−0−−0−−2−−−−−0−−2−−2−} −−−−−0−−2−−−−−0−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−2−−−−−0−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−{−−0−−0−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−} x2 −−3−−−−−−−−3−−−−−1−−0−−3−|−−−3−−−−−−−−3−−−−−3−−1−−0−−0−|−
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΤΙΧΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ
D−−−−−−−−−0−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−0−−−−−0−−2−−0−−−−−0−−−−−−−−−−−0−−−−|−−−−−−0−−−−−0−−2−−0−−−−−0−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−0−−−−−0−−2−−0−−−−−0−−−−−−−−−−−−−------|-
A−−−3−−3−−−−−−−−3−−1−−0−−−−−1−−0−−0−−0−|−−−3−−−−−3−−−−−−−−−−−3−−−−−3−−1−−0−−−−−3−|−−−3−−−−−3−−−−−−−−−−−3−−−−−3−−1−−0−−0−|−−−−3−−−−−3−−−−−−−−−−−3−−−−−3−−1−−0−−0−−0−−0−|-
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------|-
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------|-

ΣΤΙΧΟΣ
D−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−}
A−−−{−−−−−−−−1−−0−−−−−1−−0−−−−−1−−1−|−−−−−−−−−0−−1−−−−−3−−1−−0−−0−} x2
F−−−{−−2−−2−−−−−−−−2−−−−−−−−2−−−−−−−|−−−2−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
Πρόσθεσε σχόλιο: